| HOME | Archiv HTT | Pohled na nocní oblohu | HTT 2010 | Novinky | Akces | Termíny | Sdružení | Kontakt | 

HTT-Skyguide 2011:   Asteroidy, Komety, Zodiakální svetelný most ...
  Informace  CZ / D


Tipy na pozorování  +  Vyhledávací mapky
Srpek Mesíce + Mars  v zodiakálním svetle na ranní obloze
 
Mars – v souhvezdí Raka – je viditelný na ranní obloze. S jasností 1,3 mag a 5“ prume(rem je nyní nedostatecne atraktivním objektem pro dalekohled. Ráno 23. zárí, pr(ibližne dve hodiny po pulnoci mužeme na východní obloze približne 5° od planety videt ustupující srpek Mesíce.

Príští ráno se srpek Mesíce vzdálí od Marsu ješte o trochu více a stojí pak kolem 4 hodiny ranní 13° jihovýchodne od rudé planety, uprostred zodiakálního sve(tla. Tem, kterí vytrvali, se zajisté ukáže vynikající motiv na focení – za dobrých atmosférických podmínek je viditelný a fotografovatelný rozsáhlý kužel zodiakálního svetla – v nocních hodinách predtím také celý svetelný most na ekliptice i s protisvitem:

Pohled na HTT-louku smerem na východ - 23. + 24.zárí, brzy ráno ve 4:00 hod SELC (CEST).
Zobrazení s reálným Jeßnigckým HTT-horizontem (dole vložen jako snímek z 10. HTT).

Airglow a zodiakální svetlo (most) budou dobre viditelné až koncem pátecní noci (= v sobotu brzy ráno, 24.9.), resp. ješte lépe behem sobotní noci – tedy v nede(li nad ránem. Noc predtím budou tyto úkazy bohužel rušeny brzkým ranním, relativne jasným srpeckem Mesíce. Naprostou lahudkou bude 23. a 24.zárí kompozice srpku
- Mesíce s popelavým svitem,
- Marsu,
- jasných hvezd zimní oblohy v souhvezdích Blížencu: Orionu, Býka...
- (v každém prípade viditelne nejjasnejší cásti) ranního zodiakálního svetla.


Planety Mars, Jupiter a Uran v zodiakálním svetelném pásu – Uran se nachází uprostred protisvitu


Každého, kdo vydrží až do svítání, znovu ocekávají na 12. HTT výjimecné speciality naší oblohy: Stejne tak jako v minulých letech bude na východe viditelné zodiakální svetlo. Sve(telný most se rozprostírá od souhvezdí Lva, pres Raka až k Blížencum a – za velice dobrých atmosférických podmínek dokonce i pres celou oblohu !!

Snímek Petra Skaly  z 11. HTT v zárí 2010:  zodiakální svetelný most - zkopírovány do Letošní planetární pozice Mars, Jupiter a Uran.
Vice informaci k fotografii naleznete zde [ceská informacní].

Komety a asteroidy
 
I v tomto roce jsme se dockali jedné "HTT-Komety": C/2009 P1 Garradd má v únoru 2012 dosáhnout 6. magnitudy. Ted – koncem zár( 2011 – je 7 mag kometa snadno pozorovatelná dalekohledem v jihovýchodní cásti souhvezdí Herkula již tesne po setmení:


Kometa Garradd mezi 22 a 26 Zárí 2011 - 0:00 UT každé pozice kolem (2:00 CEST).

Kometa tvor(í s hve(zdami 109 a 106 Her protáhlý trojúhelník a nachází se cca 2 stupne jižne od techto hvezd.
Na zacátku astronomické noci má svoji kulminaci již za sebou a je ješte 50 stupnu vysoko nad jihozápadem. Nejlépe je kometa Garradd pozorovatelná v první polovine( noci, protože po pu*lnoci rychle mizí za obzorem. Díky své jasnosti je nápadným objektem pro jakýkoliv pozorovací prístroj. Vizuálne by mela být v dalekohledu dobre rozpoznatelná, nekolik úhlových minut velká koma se zretelným ohonemNásledují efemeridy a vyhledávací mapky obou nejvetších teles v hlavním pásu planetek:

(1) Ceres


Skoro 1 000 km v prumeru velká trpaslicí planetka (1) Ceres kulminuje kolem 1 hodiny po pulnoci a dosahuje pri tom výše 20° nad obzorem. S jasností 7,7 mag je i toto nebeské te(leso vhodným objektem pro malý dalekohled a jeho dráha prochází oblastí souhvezdí Velryby a Vodnáre, 1,5° západne od hvezdy 2 Ceti.

Pri velmi dobrém seeingu je Ceres ve stredne velkých a velkých teleskopech videt jako malý disk, címž se zajisté stává zajímavým objektem pro pozorovatele - i astro-fotografy...(2) Vesta - nejjasnejší z velkých planetek hlavního pásu (protože se vuci naší Zemi nachází nejblíže) byla v opozici se Sluncem již zacátkem srpna. S jasností 6,8mag se dá stále velmi dobre pozorovat v dalekohledu.
Její dráha vede velmi jižne souhvezdím kozoroha, jeden stupen jihozápadne od hvezdy Psi Capricornii, a kulminuje kolem 22. hodiny SELC pouze 12stupnu nad obzorem:

Viditelná dráha (4) Vesty mezi 22.-26. zárím 2011, 0:00 UT = 2:00 h. CELC (mapka do 10,5mag, sever nahore, východ vlevo).(912) Maritima - je v c(asných ranních hodinách dne 25. Zárí 2011 hvezdy TYC 2447-00490-1 kryt.  Ten je 9,9 mag svetlo, stejne jako asteroid 13.7 mag.
Více informací (v anglictiné) zde:

©  Steve Preston   www.asteroidoccultation.com.  -  Chceme, aby tato událost dokumentuieren grafických vcetne.Dole: Odkazy na jiné oddíly HTT Skyguide 2011:
Planety
DEEP SKY - Hvezdné oblohy.                                                   ... a zde se vrátí na HTT-Skyguide - úvodní stránku 2011.
| HOME | Archiv HTT (všech jednáních) | HTT Galerie 2010 | Astronom. Galerie | Hvezdárne | Termíny | Kontakt |