| HOME | Archiv HTT | HTT 2010 | Astronom. galerie | Pohled na nocní oblohu | Skyguide | Novinky | Akces | Termíny | Sdružení | Kontakt | 

HTT Info
International

Ceský
English
Deutsch

Po propršeném „létu“ 2011 prahne vétšina astronomických srdcí víc než kdy jindy po našem skvélém HTT pocasí. A samozrejmé se na nás sv. Petr ani letos nevykašle a obdarí nás krásnou nocní oblohou.
Daleko od morí a mraky držících hor ceká na jihozápadé Braniborska na všechny prátele hvezd nejen jedinecné astronomické podnebí (behem ani jednoho z jedenácti setkání HTT jsme nezažili žádnou noc úplné bez hvézd !!), ale i fascinující velmi tmavá hve(zdná obloha:
V okolí více jak 70 km se nachází jen vesnice a malá mesta! Vétšina nových návštévníku je mile prekvapena, že se ve strední Evropé dá ješte nekde taková obloha videt (napríklad s protisvitem a celým zodiakálním svetelným obloukem !!)... V letošním roce jsme si pro Vás navíc vymysleli i velmi zajímavý program – a ted už k tém nejduležitéjším informacím.

místo usporádání
sportovní hrište
Dorfstraße 118
D - 04916  Jeßnigk

51° 44' 54" N
13° 16' 41" E


190 km severne od Praha


Jeßnigk - nové webové stránky:
www.jessnigk.de
Príjezdová mapa
Zde je satelitní mapa s možností vypocítání trasy od
Príjezdová mapa
(Informace v ceském jazyce).

Pod tímto odkazem naleznete i rady a informace k príjezdu, které jsou duležité hlavné pro nové návštévníky, dále i nékolik speciálních rad pro návštévníky z Ceské Republiky.


Zde si mužete rozkliknout složený letecký snímek HTT stanovišté, pro lepší orientaci béhem setkání:
Další informace + Kontakt
AstroTeam Elbe-Elster e.V.
Postfach 1131
D-01640 Coswig

Telefon:
0176 / 64328838 (D. Landrock)
bzw.
0177 / 6162488 (M. Möckel)

napište e-Mail  poradateli
Poplatky
  5,00 €   za osobu
  2,00 €   žáci a studenti
  3,00 €   stan
  7,00 €   karavan
  3,00 €   hvezdárne

- Deti do 14 let zdarma
- azahranicní hosté s nevýhodným €-
  Kursem neplatí žádné poplatky za
  stan (CZ, SK, PL, H)
- jmenované poplatky se platí
  jednorázove po celou dobu akce.
Dary
Milí prátelé hvezdné oblohy!

Naše poplatky jsou velmi nízké, do jiných akcí musíte investovat mnohem více financí. My chceme zachovat velmi príznivé ceny a tím umožnit pobyt pod naší skvelou oblohou opravdu KAŽDÉMU. A proto prosíme o financní dar ty z vás, kterí nemusíte bežne obracet každou korunu v kapse a chcete podporit HTT setkání a náš nový ›› hvezdárenský projekt Jsme neziskové obcanské sdružení a mu*žeme vystavovat potvrzení o prijetí financního daru podle EStG (nemecký zákon). Financne nás mužete podporit prímo na HTT setkání nebo bankovním prevodem

Císlo konta ..... Sparkasse Elbe-Elster
Kód banky ........... 18051000
Vlastník konta ...... Verein AstroTeam
                            Elbe-Elster e.V.
Císlo konta .......... 3320200347

Predem Vám moc dekujeme.
Hotely + penziony
V okolí se dá dobre a levne prenocovat, dále následuje nekolik doporucení:Hotel "Zum heitern Blick"
- Herzberg  

Parkhotel
- Schönewalde  

Pension Jericho
 in Jeßnigk  

"Zum Stammhaus" Wilkniß
- Herzberg  

Gasthaus "Wolfschlucht"
- Herzberg  

Pension "Forsthaus Striesa"

Grillhütte Grochwitz
- Herzberg  

Hotel Nordklause
- Herzberg  

Pension Purma
- Herzberg

 
Další možnosti ubytování naleznete na internetových stránkách okolních mestecek:
Herzberg, Schönewalde a Schlieben
Jídlo + pití
Oproti mnohým jiným setkáním dalekohledu si na naší hvezdné akci nemusí nikdo sám pro sebe varit ani grilovat. U nás je stravování zajištené skoro 24 hodin denne, a to chutné a velmi výhodné zároven! U Petry a Rogera Franku si pochutnáte jako u maminky ;-)

- a to od 09:00 do 02:00 hodin ráno. Vyjímecne príjemné a prátelské HTT-klima vzniká práve díky tomu, že se neposedává v malých skupinkách, ale že se všichni spolecne sejdou v bufetu na pivu. Už na ceste tam zacínají první spontánní malé rozhovory...
Napojení na elektrický proud
Na celé Severní louce, jež je rezervovaná hlavne pro astrofotografy, bude znovu zajišten prístup k elektrickému proudu. Z velké Jižní louky bude elektrifikována pouze její severní cást. Proto si prosím s sebou pokud možno privezte rozvadece a rozdvojky.
Bezpodmínecne vemte na vedomí:
My sice disponujeme pripojením na elektrinu i rozvadeci, ale pri nekolika stovkách návštevníku je naše snadno a velmi rychle vycerpána. Proto vás prosíme, abyste od nás propujcené elektrické pripojení používali jen k pohonu dalekohladu a ke krátkému nabíjení bateríí do notebooku.
Sanitární vybavení
Prímo na míste (ve sportovní budove) jsou k dispozici toalety i studená a teplá voda. Možnost osprchovat se mají naši návštevnící v sportovním areálu vesnice Kolochau, vzdálené 3 km. V blízkém okolí se nachází i velmi pekná prírodní koupalište, jezírka s nádherne cistou vodou a turistickou infrastrukturou, napríklad v Brandise nebo Bernsdorfu.
Místní rád
Používání zelených laseru je na HTT striktne zakázáno, porušení pravidla vede k okamžitému vyvedení z areálu akce (vyjímky pro Live-demonstrace na obloze musí být jednoznacne povolené poradatelem).
Zakázána je také nocní hudba a jiné hlasité narušování soukromí jakéhokoli druhu, ci zbytecné rušení bílým svetlem - zde prosím dbejte na to, aby se auta v noci pri otevrení dverí nerozsvítila bílým svetlem!!
Obrazovek notebooku v noci: prosím s cerveno fólie rozpétí.
Vaše stanovište zanechte po ukoncení pobytu cisté a všechen odpad odneste pryc! Doposud nebyli s našimi návštevníky žádné problémy, proto vám všem dekujeme za vaši doposavadní snahu a vzájemný ohled.

Semináre...  Workshopy...  kulturní program...  a Tipy na pozorování

Zde se mužete informovat o programu letošního 12. setkání, drobné zmény nebo doplnéní programu jsou vyhrazeny, na místé budeme jednotlivé body programu ohlašovat pomocí megafonu. Oficiálné setkání zacíná ve ctvrtek vecer, je ale možné prijet již ve stredu odpoledne.

Pátek, 23.09., 20:30,  Sobota 24.09., 15:00 (pozorování Slunce) a 20:30 h.:
Elsterlandské hvezdárne na Severní louce bude v této dobé prístupná veréjnosti. Od poloviny srpna minulého roku je možné online nalézt záznamy z naší meteorologické stanice (rozsáhlé meteorologické i astronomické záznamy jsou každodenné aktualizo- vány, napr. UV-index, slunecní zárení, fáze Mésíce a každonocní SQM-LE data).    Klik-
nutím na obrázek vpravo budete presmérováni na stránky se záznamy z naší stanice


Pátek + Sobota, ve 21:00 a také v noci ze soboty na nedéli v 01:00 h.:
Tipy na pozorování od praktického pozorovatele pro další astronomické nadšence:
HTT Skyguide: HTT Pruvodce nocní oblohou 2011 - Informace v ceském jazyce !!
Moderuje a žive ukazuje Uwe Pilz; sraz pro zájemce je jako každý rok na malé rezervované ploše hned vedle obrího 42"-Dobsona.
HTT Pocasí
NOVINKA:   od pátku 23.09. 14:00 h.:
Turnaj v plážovém volejbalu

Na Severní louce HTT, asi 100m západné od hvézdárny, se nachází hrišté na plážový volejbal, kde každý rok rádí místní mládež. Doposud jsme tuto plachu béhem HTT nijak nevyužívali, to se ale dá zménit:
Všichni sportovní nadšenci jsou v tomto roce zváni zapojit se do hry – opálit se mužete nejen povalováním se na pláži, ale i béhem dynamického pohybu pri volejbale.

Jsme zvédaví, jak se tento nápad uchytí...
a samozrejmé doufáme, že se najde dostatecný pocet úcastníku*. Nejde zas tolik o sportovní výkony, cílem je prosté si zahrát a hlavné se bavit. Týmy mohou být tvoreny ruzné (napr. podle regionu, z kterého úcastníci pochází, nebo na „kluky a holky“). Všichni kdo máte zájem si zahrát, se prosím pr(ihlaste predem pomocí emailu (viz: Kontakt), nebo na facebooku (ve threadu události HTT 2011) a nebo prímo na setkání nejpozdeji do pátku 13:00.

Losem se potom vytvorí skupiny ctyr týmu (jako pri mistrovství sveta), ti kdo se umístí první a druzí ve své skupiné, budou poté hrát ve finálním kole o víte(zný pohár v sobotu odpoledne. - Tešíme se na samé zajímavé zápasy mezi místními a astronomickými sportovci z daleka i zblízka...

Pátek, 23.09., od 19:00 hodin: Velký tématický vecer: Sdružení tmavé oblohy
Po tragickém neštéstí v Japonsku mluví nemectí politici všech politických stran o nutnosti ekologického získávání energie. Pri tom by jako první krok stacilo zavést velké úspory ve verejné energetické spotrebé, napr. Skrze zbavení se naprosto nesmyslného nocního mrhání elektrickým proudem. Do této diskuze by se méli zapojit i némectí (a evropští) prátelé hvézdné oblohy, spolecnými silami naše snažení získá vétší pozornost. Tento pátec(ní vecer slouží nejen k vzájemnému sdílení nových zajímavých poznatku, ale také jako zacátek spolupráce celé astronomické scény na vzniku dohodnutých aktivit a strategií pro záchranu tmavé oblohy.

Ocekáváme úcast te(chto významných odborníku na tmavou oblohu:
- Dr. Andreas Hänel  (Univerzita v / reditel planetária v   Osnabrücku a odborného sdružení DARK-SKY)
- Jan Hattenbach  (Hvézdárna Aachen)
- Martin Gembec  (Iniciátor cesko-polského projektu –
  parku chránéné tmavé oblohy v Jizerských horách)
- Také zverejníme nékteré výsledky merení kvality nocní oblohy na Elsterlandské hvézdárné (dlouhodobé záznamy hodnot SQM-LE, data z mrakových senzoru a celo-
Zodiakální most - HTT 2010.  © Petr Skala (CR)

oblohové snímky, které byly porizovány ve skoro minutovém taktu od lonského srpna). Že se vyplatí chránit poslední tmavé kousky oblohy i ve strední Evropé, dokazuje i horní fotografie, kterou porídil na HTT 2010 Petr Skala z Prahy a na které je možné vidčt celý zodiakální svételný oblouk i s protisvitem (v pravém ohu obrázku je vidét Jupiter, který byl v té dobé skoro v opozici). Nejspíš se jedná o svétové první fotografický záznam tohoto slabého kosmického svetelného jevu, porízeného v nížinných podmínkách!
                          Na závér budeme  p á t e k - vecer diskutovat s regionálními politiky o místním projektu tmavé oblohy a v
s o b o t u  ve 14:00 s témi, kdo mají zájem, promyslíme nápady a konkrétní kroky k lepšímu (mezi)národnímu propojení všech sdružení tmavé oblohy.Pátek + Sobota, od 21:00 a 0:30 hodin:
Praktický test SQM (Sky Quality Meter)
I letos zveme všechny majitele SQM a SQM-L prístroju, aby s námi provedli soubéžné srovnávací mérení kvality nocní oblohy. Toto me(r(ení provádíme každý rok od 10. setkání a vždy se setkáváme s dobrým ohlasem a zajímavými výsledky, viz zde - každý vlastník SQM má tedy možnost své výsledky 'nivelizovat'.So., 24.09., 11:30 hodin:
V rámci kulturního aspektu našeho setkání nás ceká hudebné ladéné dopoledne s Dr. Erhardem Hänßgenem a Frankem Wernerem - Orchestr Horníku z Plessy – tentokrát se na loukách rozezní trochu modernejší kytarová hudba...

NOVINKA:    Pá. nebo So. vecer:
Živý rádiový prenos kontaktu s ISS:

- prenos reproduktorem na celé stanovišté
Günter, zkušený profesionální radiotelegrafista, který se nedávno pripojil k našemu sdružení, už nékolikrát s ISS komunikoval.
Samozrejmé nemužeme garantovat, že kontakt se stanicí se opravdu povede i behem HTT, protože „normální ISS komunikace“ s globální zemskou sítí probíhá na interních frekvencích a ne na pro amatéry uvolnených FM-vlnových pásmech – my pusobíme rádiové technicky prirozené jen lokálné, mužeme tedy využít jen relativné krátkou dobu preletu ISS, když je mezinárodní vesmírná stanice nad HTT-horizontem – a tedy k dispozici pro kontakt v FM oblasti, neznáme ani aktuální rozpis služeb na palubé stanice (takže nevíme, jestli právé nekdo má volno a sedí u vysílacky).
Cisté z technického hlediska ale tento kontakt možný je – a když to bude fungovat, bude to vážné super – a urcité by se jednalo o všeobecnou programovou novinku jakéhokoli setkání dalekohledu...

... a kdyby nám “panstvo ze shora”, jako pri 10. HTT znovu zas jednou prekrylo Vegu (viz foto vpravo) nebo jiný duležitý objekt na obloze, mužeme si hned živé postéžovat... :-)

So., 13:00 až ca. 18:00
Malý ale stylový: "AstroTechnik- und Vereinsmesse"  [ATV: Astro veletrh o technice a sdružení].
Nekterá známá jména firem na seznamu možná chybí, ale i tak nás teší, že se hlavne nabízející kvalitních produktu, vyrobených ve staré dobré Evrope, rozhodli prijet na naše setkání.
Tešíme se na prezentace od:
- Wolfgang Lille - optické vybavení / technika na pozorování slunce
- APM Telescopes - Markus Ludes
- ASTROTECH - Daniel Arndt
- Teleskop-Shop-Ost - Hans-Jürgen Becher  (Chemnitz)
- Vides Eventum - Dipl.-Ing. Waldemar Kammrath

Kromé toho budou toto odpoledne i ruzná sdružení a aktivní pozorovatelé vyprávét o svých aktuálních projektech.
Fanoušci vlastního broušení zrcadel se mu*žou letos te(šit na jednu hodné speciální lahudku:

- Thomas Heising + Steffen Behrndt pro nás pripravili workshop o broušení zrcadel, nejdríve si vyslechneme teoretickou prednášku s obrázky a pak nás ceká samotné broušení v praxi.
Praktická cást je vhodná zejména pro skutecné ambiciózní zacátecníky v tradicním broušení zrcadla. Tito vážní zájemci se mohou tešit na:
- Materiál potrebný k broušení zrcadla
- Základní postupy pri broušení a následném leštení
- Foucaultuv a Ronchiho test
- Výroba leštící misky
- Korektura zrcadla pomocí Foucaultova testu – celá doba trvání workshopu: ca. 1,5 - 2 hodiny

- Uwe Pilz nabídne i v roce 2010 návštevníkum HTT svuj oblíbený workshop na téma justace Newtona, predstaví svou
  novou knihu pro zacátecníky a cinnost sdružení VdS Fachgruppe Kometen [„Odborná skupina komety“].
- Martin Fiedler porádá již tradicní workshop na téma úpravy astrofotografií (Giotto, Avistack, Fitswork...)

Pokud má nekdo z Vás zájem se prezentovat na letošní astronomické prehlídce, dejte nám prosím vedet predem, abychom to stihli uvést do našeho harmonogramu a meli dost casu vše zorganizovat.
Zmeny vyhrazeny – workshopy i prednášky budou predbežne probíhat v casovém rozmezí od 14:00 do 18:00 hodin, pro presné casy dbejte prosím na aktuální oznámení pomocí reproduktoru behem setkání.So., 18:00
Ocenení nejzajímavejších dalekohledu* domácí výroby

Jelikož na HTT každorocne prijíždí více a více návštevníku s technikou domácí výroby, rozhodli jsme se na jubilejním setkání 2009 poprvé usporádat soutež o nejzajímavejší „samovýrobu“ - i tento rok hodláme v ocenování nejrafino- vanejších domácích sestav pokracovat.So., 19:00
Velký astrofotografický vecer
Clenové sdružení AstroTeam Elbe-Elster e.V., predevším Martin Fiedler, Michael Möckel Stefan Simon a Ralf Hofner, predstaví své nejlepší astrofografie z predešlých let. – I HTT návštevníci mají možnost prezentovat své fotografické výsledky. Pokud máte zájem, dejte nám prosím vcas vedet, abychom mohli vaši prezentaci zakomponovat do casového harmonogramu. J Kdo chce, muže si už ted prohlédnout naší astrofotografickou fotos zverejnenou na techto stránkách:

Die nördliche der drei LEO-Triplett-Galaxien, © Michael Möckel
<
NOVINKA:    Pátecní + Sobotní vecer od 22:30 h.:
Živé z ELSTERLANDSKÉ HVÉZDÁRNY:
Živý prenos barevných CCD snímku z hvézdárny pomocí W-LAN na plátno prímo do prednáškové místnosti, aby si všichni návštévníci HTT mohli užít pohled na práci naší hve(zdárenské techniky.
S tímto nápadem za námi prišel jeden z našich návštévníku (Carsten), jedná se o velmi zajímavé doplnení osobní návšte(vy hvezdárny behem verejne prístupných hodin (viz horní cást textu). Zároven budou prenášené obrazy Carstenem a dalšími aktéry i skutecne astronomicky snímány!

Elsterlandské hvezdárny -HTT 2010  © Markus Funke
Na záver zdravíme všechny príznivce HTT z Nemecka i zahranicí, prejeme vám príjemnou cestu, jedte opatrne, dbejte na dodržování bezpecné rychlosti a dávejte pozor na drahé merice rychlosti na okrajích silnic ...  a hlavne dobre dojedte,  k nám do kraje Elbe-Elster. Tešíme se na vás!                                                              Preklad: Katerina Schneiderová.

Níže jsou uvedeny odkazy na informacní stránky HTT v posledních letech:   2006   2007   2008   2009   2010

Zde je celkový prehled všech galerií HTT – i z minulých let – a také fotografický záznam vzniku naší Elsterlandské hvezdárny – prejeme mnoho zábavy pri prohlížení:

11. HTT © Martin Fiedler
HTT 2010  Denní aktivity

HTT 2009
HTT 2008
HTT 2007
HTT 2006
HTT 2007 © Martin Gembec(CZ)
HTT 2010  V noci
HTT 2009  V noci
HTT 2008  V noci
HTT 2007  V noci
HTT 2006  V noci
Mlécná dráha - HTT 2009  © Ralf Hofner
HTT 2010  Astrofotografie

HTT 2009  Astrofotografie
HTT 2008  Astrofotografie
HTT 2007  Astrofotografie
HTT 2006  Astrofotografie
Elsterlandské hvezdárne
Od nápadu k realizaci:

Projekt...  a Stavební práce na/v Elsterlandské hvezdárne 2009/10
Zabudována je zde i moderní meteo- rologická stanice: více informací.
Hvezdárna - astronom. Informace.
| HOME | Archiv HTT (všech jednáních) | HTT Galerie 2010 | Astronomické Galerie | Skyguide | News | Events | Termíny | ATS | Kontakt |